Neved Napja

"Egy jó név a második legjobb örökség. Ajándék a gyermek (és a szülő) számára, ha egy olyan személytől származik a neve, aki példaképe lehet." Nevedet a tenyerembe írtam. Így szól a Biblia Isten szava, s arra utal, hogy a név mindenkor a személy kifejezője.

Gizella

Gizella

Eredete: a bizonytalan eredetű német Gisela névből származik.

A név jelentése:  Ófélnémet eredetű név, jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő leány

A Gizella név első magyar viselője Szent István felesége, Gizella volt.  Az ő boldoggá avatásának idejében (1911) és általában a 20. század első felében gyakori név volt, de az 1990-es évekre ritkává vált. A Giza és a Késa a 90-es években egyaránt szórványos név volt. A 2000-es években sem a Gizella, sem a Giza és a Késa nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.

Becézés: Gizi, Gizike, Giza, Gizka, Gizácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellike

Elemzése: A terveit és elképzeléseit érvényesíteni akarja családjában és környezetében. Alapvető lehet, hogy érdekeinek megfelelőek-e a lehetőségek. Gyakran hiszi azt, hogy csak az lehet a jó, amit ő annak gondol. Ennek egyetlen akadálya van, a hit és az önbizalom problémája. Nagyon fontos esetében az önelfogadás, és hogy önbizalommal forduljon mások felé. Nagyon racionális, megpróbál mindent mérlegelni, számba venni, nehogy hibázzon. Megpróbál mindent kiegyensúlyozni, csak a biztos dolgokat vállalni. Az óvatossága gyakran visszahúzza. Elvárásai önmagával és környezetével szemben is érződhetnek. Társának is el kell fogadnia, hogy mindig a problémákat látja, ezt akarja megoldani. Ez a házasságára is jellemző lesz. Problémáit makacssága és türelmetlensége okozza. (forrás: net)

Híres Gizellák:

Boldog Gizella (élt: 984. körül – Passau 1059. május 27.)

Gizella bajor hercegnő Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya volt. Szent István felesége, az első magyar királyné. Így Magyarország első keresztény királynéja. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt.  Mikor Géza fejedelem fia számára megkérte kezét, mégis beleegyezett a házasságba . Gizella példás feleség volt. Kölcsönös nagyrabecsülés, gyengéd megértés és finom tapintat jellemezte a házastársak egymáshoz való viszonyát. Szerepet vállalt a kereszténység terjesztésében, számos ajándékot adott különböző templomoknak. Gizella nagyon szépen varrt és hímzett a magyar koronázó palást is az ő keze munkája.

A királyi párnak két fia született, Ottó és Imre. Csak Imre herceg élte meg a felnőttkort, de egy vadkanvadászat során meghalt. Gizella férje halála után utódaitól sok méltánytalanságot viselt el. Péter fogságából azok a magyar rendek szabadították ki, akik Pétert elűzték, Aba Sámueléből pedig azok a bajor lovagok, kikkel 48 év múltán visszatért hazájába. Itt megvalósította fiatalkori tervét: Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába, amelyet bátyja, a megboldogult Szent Henrik alapított. Két év múlva apátnő lett, itt is hunyt el. Passauban a niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra .

Bajor Gizi (született Beyer Gizella, Budapest, 1893. május 19. meghalt – Budapest, 1951. február 12.) Kossuth-díjas, kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Villája ma a Bajor Gizi Színészmúzeum.

Bányamérnök apja és olasz származású anyja kávéházat üzemeltetett a Kálvin téren. Az Angolkisasszonyoknál nevelkedett Bajor Gizi a Színművészeti Akadémiát 1911. és 1914.között végezte. Az Akadémiáról az útja egyenesen a Nemzeti Színházba vezetett, haláláig tagja volt.

Villájában a háború alatt katonaszökevényeket és családokat bújtatott: harmadik férjét,  Germán Tibor professzort is itt rejtegette.

1948-ban ő kapta a legelső Kossuth-díjak egyikét.

1951-ben a megzavarodott Germán Tibor attól való félelmében, hogy feleségét különböző súlyos betegség (süketség és agydaganat) fenyegeti, megölte, majd magával is végzett.

 

0 Hozzászólás

Gitta

Gitta

 

A névanalízis szerint a Gitta név független, mégis barátságos és nagyvonalú személyiség kialakulását támogatja. Általában nagyon jó természete van, igaz az is előfordul, hogy kissé szarkasztikus. Könnyen ismerkedik, elegyedik beszélgetésbe ismeretlenekkel, és sokan fordulnak hozzá, akik segítségre szorulnak. Kifinomult művészi érzékkel rendelkezik, ez megmutatkozik minden ötletében, melyek alkotóak és eredetiek. Nem tervezi meg a holnapot, kedveli a természetességet.

0 Hozzászólás

Gabriella

Gabriella   (December 12.)

Naptárban nem szereplő névnapok: február 4. március 24. szeptember 29.

Név jelentése:  Isten embere, Isten bajnoka

Név eredete: Héber-latin eredetû, a Gabriél (Gábor) héber férfinév nõi párja

Becenevek: Gabi, Gabika, Gabcsi, Ella, Elli, Ellike, Elláncska, Ellus, Gabica

Név elemzése: Feladata a világban és a környezetében a fensőbbség és hatalom elérése és megtartása. Ezt legkönnyebben olyan területen érheti el, ahol azért néznek fel rá, amit tud és amit képvisel. Megvalósíthatja álmait, de nem lehet öncélú. Nehezen éli meg, ha családanyaként, feleségként  otthon alá kell rendelődnie, viszont csak így lehet boldog a párkapcsolata. Szeretne a munkában elsőségre törni, vezetővé, irányítóvá válni. Problémája, hogy nehezen tud elengedni, gyakran makacs és merev. Türelmetlen a környezetével és a családtagokkal szemben. Szenvedélyei és vágyai hatalmába keríthetik, és így szélsőségeket él meg.

A Gabriella név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki csöndes, rendszeretõ. Jól eligazodik a rendszerekben, szisztémákban. Találékony és a részletekre is kitérõ figyelemmel rendelkezik. Kedvel a szabadban dolgozni, ahol könnyebben megéli a békét és a harmóniát. Az elektromos készülékek, számítógépek, a matematika és az egyéb reál dolgok világa érdekli igazán. Jellemzõ rá, hogy türelmes, konzervatív, szeret biztosra menni. Ha valaminek nekifog, nem szereti, ha zavarják, amíg be nem fejezte tennivalóját.

Név neves képviselői

Borbás Gabi

1973-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, a József Attila Színházoz szerződött. 1984- ls 1992 között a Játékszínben, a Városmajori Szabadtéi Színpadon és a Radnóti Miklós Színházban játszott. 1994-től 2003-ig a Soproni Petőfi Színház tagja volt. 2003 óta szabadfoglalkozású színésznő.

Gaál Gabriella

Csepelen született 1930. január 3.-án, Rimaszombaton nőtt fel ahol Blaha Lujza is meglátta a napvilágot. 1946-tól a Magyar Rádió énekese, zenei szerkesztője (Nótakalendárium, Nótaböngészde) majd később a Magyar Televízió rendszeres szereplője. „Nyílik a rózsa” énekverseny szervezője. Munkásságát nívódíjjal jutalmazták. 1958 óta dalénekesként is megismerhette az ország, határon innen és túl.

Mit adjak neked?(Török László verse)

Valami olyasmit akartam adni,
Amit nem lehet soha pénzért kapni.
Valamit, ami emlékül marad,
Valamit, ami szívből fakad.

Így hát beleadtam eleget,
Sok jót, szépet, és a szívemet.
Mert szív nélkül az ajándék,
Csak egy egyszerű jó szándék.

Ezért megírtam e versem,
Beleadtam szívem, lelkem.
Ettől lett ez az ajándék,
Nem csak szimpla jó szándék.
Hanem egy nagyszerű emlék,
Mert ha olvasod, olyan mintha veled lennék.

0 Hozzászólás

Gábor

GÁBOR  (Március 24.)

Név jelentése: Isteni férfi, Isten embere

Név eredete: Héber eredetû, a Gábriel névbõl
A Gabriel alakot már a 12-13. században használták A Gábor alak igazából csak a 17. század után terjedt el


Név elemzése:

A Gábor név okos, gyors észjárás kialakulását segíti. A név viselõi azonban gyakran gátlásosak, nehezen oldódnak, nehezen fejezik ki, hogy mit szeretnének. Sokszor félreértik õket, és ilyenkor magyarázkodás helyett inkább visszavonulnak. Magukban elemzik a világot, és mély megértés születik bennük az élet összefüggéseirõl. Együttérzõk, segíteni akarásuk idõnként meglehetõsen erõszakos.

Feladata, hogy a családnak és a környezetének anyagi biztonságot teremtsen. Vállalnia kell értük a felelősséget, és küzdeni kell értük. Bíznak benne, hiszen érzik a benne lévő képességeket. El kell fogadnia, hogy mindig csak mások által juthat előre. Hivatásában sem érdemes egyedül vállalkoznia, inkább valakivel együtt. Nagy erővel és elszántsággal rendelkezik a feladata elvégzéséhez.  Képes a  legnagyobb tettekre is, ha az nem öncélú. Párkapcsolatában is ez lehet a meghatározó. Társától állandó késztetésre van szüksége, nélkülözhetetlennek kell, hogy érezze magát. Csapdája az öncélúság és a hatalomvágy lehet, ha ezek eluralkodnak rajta, erőszakossá és zsarnokká válhat.

Becenevek:
Gáborka, Gabi, Gabika, Gabica, Gabcsi, Gabó, Gabóca, Gabuci, Gabus, Gabesz, Gabos ( A Gábor régi magyar beceneve)

 

HÍRES GÁBOROK

GÁBRIEL ARKANGYAL

Azt a napot, amikor Gábriel arkangyal megvitte a hírt Máriának, hogy születendő gyereke lesz a megváltó, angyali üdvözletnek tartják, a nap neve pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. A néphagyomány szerint ekkor kell elkezdeni a fák oltását a bő termés érdekében. Ezt a napot fecskehozó napként is számon tartották, és úgy vélték, hogy az ezen a napon vetett zöldségnek nem árt se a meleg, se a hideg.[3]

Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Az Ószövetségben Gábriel angyal magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét

Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő Szent János születését. Ezután Názáretben Máriánál  is megjelenik, hogy közölje vele a szeplőtelen fogantatást, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását (Lk 1,26-38). Az Üdvözlégy ima pedig a Máriához intézett szavaival kezdődik.

Egy legenda szerint Szent István álmában is Gábriel arkangyal jelent meg, hogy felajánlja neki a Szent Koronát.

Az ezoterikus tanokban ő az igazság angyala és a Paradicsom őrzőjének a feje. Ő üldözte ki Ádámot és Évát a Paradicsomból.

A zsidó hagyomány szerint Gabriel választotta szét a Vörös-tenger vizét, amikor a zsidók Egyiptomból menekültek.

Az iszlám úgy tartja, hogy Gabriel (Gibril, Dzsibril) az Igazság szelleme, aki lediktálta Mohamednek a Koránt.

Gábriel egy Hold-arkangyal, őt úgy is hívják, hogy a születés arkangyala, mivel az ember születési folyamatát segíti elő. Ő az, aki az evangéliumokban bejelenti Jézus születését a szülőknek. Amikor az ember megszületik, mindig vannak körülötte segítő lények, segítő angyalok, a születés angyalai. Ők a gábrieliták, Gábriel arkangyal tanítványai. A halál folyamatát, azt, hogy ott minden helyesen történjen, a michaeliták segítik elő. Amikor Gábriel arkangyal domináns, tehát amikor az ő hatása a legerősebb az emberiségre, akkor mindig egy nagyot lépnek elő a Földön az emberi tudományok. Őt a tudományok arkangyalának is hívják, mivel elősegíti a Földön a természettudományok fejlődését. Ezzel szemben Michael a szellemi tudományok, a szellemi tanítások fejlődését segíti elő.

BETHLEN GÁBOR és «öreg» Rákóczy György uralkodása idejét Erdély aranykorának nevezik a történet- és regényírók. Méltán, mert Erdély akkor volt a legvirágzóbb, leghatalmasabb, leggazdagabb, s népe legboldogabb. Beteljesült Báthory István és Bocskai István álma: az általuk lerakott alapon erős magyar állam épült, amely megvédte nemcsak önmagát minden ellenséges beütéstől, hanem segélyére sietett az anyaországnak is alkotmányos és lelkiismereti szabadsága megoltalmazására és kiváló szerepet játszott a világtörténelemben. A XVI. század-végi és a XVII. század-eleji «tündér» országból (ahogy tünékeny, gyorsan változó politikai helyzete miatt akkor Erdélyt nevezgették) szilárd, erős politikai irányú, gyors fejlődésnek indult országot teremtett egy sokat tapasztalt, bölcs, éleslátású, fölvilágosodott uralkodó, zseniális államférfiú és szerencsés hadvezér - Bethlen Gábor. Művét és irányát szerencsésen folytatta tanítványa és utóda I. Rákóczy György, majd ennek hasonló nevű fia mindaddig, míg ez erejét túlbecsülve, olyan merész vállalatra ragadtatta magát, mely összeütközésbe hozta a törökkel, ami bukását, halálát és országa romlását idézte elő.

Édesanyja (szárhegyi Lázár Druzsiána) révén az ő ereiben is székely vér csörgedezett; gyermek ifjúkorát, mint apátlan árva anyai nagybátyja, a kemény székely Lázár András szárhegyi várkastélyában, a gyergyai vadregényes bércek között töltvén, az ő lelke is megtelt a székely őserő ihletével. Megértette a székelyeket és tudott velök bánni. Élete utolsó nyarán betegsége ellen az udvarhelyszéki száldobosi borvizes fürdőben keresett üdülést és gyógyulást. A székelyek szívökbe vésték szavait,

«Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Senki sincsen, bizonyára nincsen!»

(Forrás: Net)

0 Hozzászólás

Ferenc

Ferenc (Május 11., Október 4., December 3.)

Ezek a főnévnapok, ezeken kívül még január 24-én és 29-én, április 2-án, június 4-én és 16-án, július 14-én és 15-én, szeptember 17-én és október 10-én is.

Név jelentése: francia

Név eredete: latin eredetû, az olasz Francesco latinos Franciscous formájából

Becenevek: Ferencke, Feri, Ferike, Ferus, Fecó, Fecóka, Feró, Ferci, Fercsi, Frici

A Ferenc, és különféle változatai családnévként is ismertek, melyek közül a leggyakoribbak a Ferenc, Ferencz, Ferenci, Ferenczi, Ferenczy, Ferentzy, Ferencei, Feri, Ferkó. Gyakoriak az idegen nyelvi változatokból kialakult családnevek is: Ferkovics, Ferenczik, Frankó, Frankel, Frank, Franek, Frankovics, Franyó.

Név elemzése: - A Ferenc név komoly, gondolkozó, agyafúrt jó üzleti képességekkel rendelkezõ egyéniséget takar. Döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja. Nem bírja ha felügyelik, igényli a szabadságot. A biztonság és nyugalom többet jelent számára, mint a sikerek és eredmények felmutatása. Szeret önmaga fõnöke lenni, és szívesen felel másokért, erre képes is, mert megbízható személy.

Élete lelki kapcsolatainak a tükörképe. Érzelmei meghatározzák létét. Ennek megélése lesz sorsának alapja. Sorsfeladata mindenképpen az otthonhoz köti, a család, a gondoskodás és a biztonság megteremtését kijelölve. Minél előbb tud családot alapítani, annál sikeresebb lehet. Ragaszkodik a környezetéhez, hiszen ez alapvetően szükséges a kiteljesedéséhez. Leginkább az anyagiakban gondoskodhat, ám csak akkor tud teremteni, ha a családnak szüksége van erre. Egész életében éreznie kell, hogy szükség van rá, , ezért hűséges és megbízható társ. Keresi az érzelmi kötődést, ez adja meg neki a boldogságot. Előtérbe kerül kapcsolata a múlttal, a gyökerekkel. Ez megjelenhet a hivatás területén is. Nehézségeket az érzelmi szélsőségesség jelenthet. Csapdája az élvezetekre való törekvés, emiatt mindent elveszíthet. (forrás: net)

A név híres viselőinek sora végtelen.

Megemlíthetők

Assisi Szent Ferenc (1181-ben vagy 1182-ben született) eredeti neve Giovanni di Bernadone volt. Ő a  Ferences szerzetesrend megalapítója. Gyerekkori beceneve Ferenc, melyet azért kapott, mert anyja francia származású volt, valamint Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. Édesapja, Pietro di Barnardone gazdag ruhakereskedő Assisi városában, a tehetős vállalkozói kör egyik befolyásos tagja.

Ferenc, ifjúsága nagy részét tanulmányokkal töltötte. Több nyelven folyékonyan beszélt, köztük latinul is, s a tanulás és a harci játékok mellett szívesen mulatozott ifjú nemes barátai társaságában. Csatlakozott a harcoló csapatokhoz, mikor Assisi hadba indult az ellenséges Perugia ellen. Fogságba került, és egy évi raboskodás után, nagybetegen térhetett haza szülei városába. Assisibe való visszatérése után gyökeresen megváltozott emberként tért haza, s ezt tetézve súlyos betegsége mély lelki válságba döntötte. Be akart állni Gualtiero di Brienne seregébe, de útban Spoleto felé egy különös látomás hatására visszatért Assisibe. Ettől az időtől fogva kerülte a barátaival való világias időtöltéseket, és sokat imádkozott magányos helyeken. Elhatározta, hogy apostoli szegénységben folytatja életét Assisi Szent Ferencről számos legenda terjedt el. Egyes források szerint prédikált az állatoknak is. Éppen ezért a különféle ábrázolásokon (festmények, szobrok) alakja gyakran látható állatok (elsősorban madarak) társaságában. Szent Ferenc és Klára életét egy csodálatos filmből is ismerhetjük, címe: Napfivér, Holdnővér.

I. Ferenc József császár és király, osztrák főherceg, 1848-tól haláláig osztrák császár, 1867-től Magyarország megkoronázott apostoli királya. 68 éven át uralkodott, ő volt a Habsburg Monarchia leghosszabb ideig ténylegesen hatalmon lévő uralkodója. édesapja Habsburg-Lotaringiai Ferenc, Károly Főherceg,  édesanyja  Zsófia főhercegné.  Trónra kerülésében nagy szerepe volt anyjának Az 1867-es kiegyezést követően Magyarország királyává koronázták. Ekkor lett királyi jelmondata: "Bizalmam az ősi erényben."  Személye ellen hosszú élete során hét merényletet követtek el Az 1848/49-ben alapított Ferenc-József rend  is az ő nevét viseli.

Kölcsey Ferenc a Himnusz költője, 1790-ben született. A Szatmár megyei nemescsalád, amelyből származott, nem volt gazdag, de igen nagy tekintélyű. Szülei művelt emberek. Hatéves korában veszítette el apját, tizennégy éves korában anyját. A feketehimlő egész életére betegessé tette, bal szemére megvakult, és kihullt a haja. Visszahúzódó, barátokra sem talált.

Ő volt a magyar irodalom politikailag leghaladóbb költője, és ő volt a rendszeres magyar irodalmi kritika egyik előkészítője. Tehát világirodalmi tájékozódásban is csatlakozik a romantikához, amellyel költészete is azonosult.

Büntetőjogászként Végső tevékenysége Wesselényi védelme volt. Nagy felkészültséggel érvelt a vádlott ártatlansága mellett, de hiába.

0 Hozzászólás

Ádám

Ádám (december 24.)

Az emberiség ősatyja Ádám. Névnapját a protestáns vallás  szeptember 9-én, a legújabb naptár pedig december 24-én ünnepli, Éva nappal együtt.

Mi rejlik e név mögött? A szó alapjelentése „vörösnek lenni”. A sumérban adamu annyit jelent, atyám. A Bibliában sem személynevet jelöl, hanem az első embert jelenti. Ő zúdította az ősbűn következményeit az emberiségre. A Bölcsesség könyve elmondja, hogy  vezeklésével elnyerte Isten bocsánatát. Az Újszövetség pedig már Krisztushoz hasonlítja. Szent Pál szerint, az eljövendőnek az előképe. A keresztény művészeti, irodalom is ebből a gondolatból táplálkozik, amikor megjeleníti az új Ádámot: Krisztust.

Az Ádám név nem csak keresztnév, hanem családnév is lett. Német, francia, angol családok hívják magukat Ádámnak: Ádámfi, Adamson, Adams, Adami, Adametz, stb.

Becenevek:
Ádámka, Ádi, Ádika, Ádus

Név elemzése:
Az Ádám név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki kedveli a társadalmi életet, és képes arra, hogy egy-egy közösségen belül megteremtse és fönntartsa a harmóniát és egyetértést. Ugyanakkor kijelentései sokszor kinyilatkoztatásnak tûnnek mások számára, és szándékát félreérthetik. Ha esetleg az értékesítés területén dolgozik, biztosan sikeres, mert érdeklik más emberek, és barátságos természetû. Természetébõl adódóan sok függetlenségre van szüksége.

Feladata az életben, hogy a környezetében, a családban biztonságot teremtsen. Célja, hogy állandóságot és stabilitást hozzon. Ereje abban van, hogy harcol és küzd mások anyagi sikereiért. Nem lehet öncélú, mert a sors azonnal elbizonytalaníthatja. Tehetségét mindig mások javára kell fordítania. Számára a testiség gyakran csapda lehet, mert a kényelem, a nyugalom óvatlanná és lustává teheti. Nagyon sokszor a földdel való kapcsolat, a a földdel való munka lehet számára a megfelelő.(forrás: net)

Nagy öröme vagy ma
Lángoló szívünknek
S neved áldott napja
Új diadalünnep.

(Juhász Gyula)

0 Hozzászólás

Éva

Éva (December 24.)

Név jelentése: Eredeti, héber formája  Havvah. Jelentése ismeretlen, népies magyarázat szerint: élő, életet adó, minden élők anyja. Bibliai név, a teremtés első asszonyának a neve. A művészetben is sokat szerepel Éva alakja, mint a teremtés első asszonya.

Becenevek: Éci, Évácska, Évi, Évica, Évike, Évuci, Évus, Évuska, Vica, Vicu, Vicuka, Vicus, Vicuska, Vike, Viki, Vivi

Név elemzése: Az Éva név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki gyakorlatias, felelõsségteljes, megbízható. Szívesebben irányít, mint irányított. Nagyon határozott egyéniség, és nehezen viseli, ha bárki beleszól magánéletébe, vagy bármilyen egyéb természetû dolgába, ugyanakkor gyakran fordul elõ, hogy õ beleszól mások életébe. Akkor szembesül nehézségekkel, amikor valakihez az egyetlen út a megértés és az együttérzés lenne.

Életfeladata: egy közösségért való küzdelem, a biztonság létrehozása. Nagyon kettős a személyisége. Egyrészt az érzelmi függetlenség megteremtése a célja és törekvése. Ebben az esetben a karrier az, ahol kiteljesedhet. Ez természetesen a családban nehezen valósulhat meg. Ilyenkor minél előbb családot és otthont próbál létrehozni. Olyan kapcsolatot létesít, ahol nem szorul háttérbe, és nem kell szélsőséges helyzeteket megélnie. Még a barátaival is képes távolságot tartani. Nem akarja kiadni magát. Párjától is ezt várja el. Csak akkor lehet irányítani, ha ő is akarja. Ingadozik a szenvedélyek és a magány között. Érzelmileg szeretne mindenkit magához kötni, és ilyen módon irányítani, de csak ha ez őt nem korlátozza. (forrás: net)

 

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált.
Mély álmot bocsájtott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember:
Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfiemberből vétetett.
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége, de nem szégyellték magukat."
(Mózes Első Könyve 2:18-25)

A magyar művészet legismertebb Éva alakját Madách Imre álmodta meg.  Az ember tragédiája című drámájában, melyben Éva a különböző korok nőtípusait testesíti meg.

Ádám első, Évával való viszonyát meghatározó utalása: “Mi volnék én, ha mint visszhang s virágban / Benned szebb létre nem feselne létem?

Éva első, paradicsombeli megjelenését Madách így írja le: ”Ah, élni, élni mily édes, mi szép!” E szavak bemutatják Éva egyik alapvető jellemvonását: az életörömet.

Szuhanics Albert

Éva napi köszöntő

Tudják az Évák,
csakis ők tudják,
az élet titkát,
mert örök nők.

Ma van névnapjuk,
biztosan tudjuk,
ki Úrnak kedves,
főképpen ők!

A múlt nem néma,
első nő Éva,
életnek anyja
teremtetett...

Kezdeti hévvel,
ilyen szép névvel,
soha, senki nem
illettetett!

Éva, óh Éva,
minden nap szép ha
újra melletted
ébredhetek!

Köszöntöm őket,
nőmet, s e nőket
párom és lányom
csak Éva lehet!

 

0 Hozzászólás

Etelka

Etelka (December 16.)

Eredete: Az Etelka az Etele férfinév női párja

Jelentése:  nemes

Feladata az önelfogadás és a kapcsolatok építése és segítése. Törekszik békességben élni a szomszédsággal, a világgal. Szüksége van hitre és bizalomra, akkor képes kiteljesedni. Azonban sikertelenség esetén illúziókba menekül. Bátorsággal kell szembenéznie a nehézségekkel, mert a tudásával képes ezeket megoldani. Személyiségével hatást gyakorolhat a környezetében élőkre, és egymást támogathatják. Ez lehet jellemző házasságára is. Csak együtt és egymásért élhetnek, ha boldogok akarnak lenni. Figyeli környezetének reakcióját. Túlzott érzékenysége miatt bolhából elefántot csinál. Csapdája az  illúziók kergetése lehet, amely csalódásokhoz és pszichés labilitáshoz vezethet. (Forrás: NET)

Híres Etelka:

Csapó Etelka- Petőfi szerelme

Petőfi mottója 1846-47. táján: "Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem.": az életnél becsesebb a szerelem, de a szerelemnél is értékesebb a szabadság. Tehát a politika mellett másik nagy ihletforrása a szerelem, az igazi mély szenvedély.

1844 őszén, Pesten megismerkedik Csapó Etelkával, Vachott Sándor költőtárs 15 éves sógornőjével. Petőfi nősülési szándékát mutatja a Búcsú 1844-től című vers. 1845. januárjában Etelka meghal, s a fájdalmas élmény ihleti a ‘Cipruslombok Etelka sírjáról’ című ciklust.

Illyés teszi fel a kérdést: “Szerelmes volt-e a költő?” Bizonyára, de nem Etelkába, hanem a szerelembe. A Cipruslombok egyik kiemelkedő darabja a Játszik öreg földünk... Formai szempontból a verselés mutat érdekességet. Gondolati szempontból a természet iróniáját ábrázolja az emberi érzelmek fölött.

HULL A LEVÉL A VIRÁGRÓL...Hull a levél a virágról,
Elválok én a babámtól.
Isten hozzád, édes,
Isten hozzád, kedves
Galambocskám!

Sárgul a hold az ég alján,
Mind a kettőnk oly halovány.
Isten hozzád, édes,
Isten hozzád, kedves
Galambocskám!

Harmat hull a száraz ágra,
Könnyek hullanak orcánkra.
Isten hozzád, édes,
Isten hozzád, kedves
Galambocskám!

Lesz még virág a rózsafán,
Egymást még mi is látjuk tán.
Isten hozzád, édes,
Isten hozzád, kedves
Galambocskám!

JÁTSZIK ÖREG FÖLDÜNK...
Játszik öreg földünk
Fiatal sugarával a napnak;
Pajkos enyelgés közt
Egymásnak csókokat adnak.

A Duna hullámin,
Bércén, völgyén a vidéknek,
Tornyokon, ablakokon,
Mindenhol csókjaik égnek.

Oly jókedvű a nap
Jöttén; jókedvű lementén,
Mintha nem is látná
Sírhalmodat, édes Etelkém!

0 Hozzászólás

Erzsébet

Erzsébet (November 19.)

Erzsébet név jelentése: Isten az én esküvésem.

Eredete: Héber eredetû bibliai név , Keresztelő Szent János anyjának a neve. Magyar formája a német eredetű  Elisabeth-ből alakult ki.

Az Erzsébet név gyakorlatias gondolkodású, felelõsségteljes, önálló személyiség kialakulást támogatja, aki nehezen viseli, ha megmondják neki, hogy mit tegyen, viszont tehetséges, rátermett vezetõ. Kész mások gondjain segíteni, de érdemes óvatosnak lennie, mert hajlamos arra, hogy túlságosan belefolyjon mások életébe. Fontos számára, hogy maga tartsa kézben a dolgait. Amikor a másokhoz vezetõ út a megértés és együttérzés, akkor nehezen találja meg a módját, hogy kifejezze magát. (forrás: net)

Változatai: Erzsike, Erzsa, Erzsó, Erzsóka, Böbe, Böbi, Böbécske, Örzse, Bözsi, Bözsike, Pöre, Pöszi, Pötyi, Csöre, Csöri, Zsóka, Zsike, Liza, Lizi, Betta, Betti

Híres Erzsébetek:

Árpád-házi szent Erzsébet(1207-1231) – a legenda szerint kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, de a kenyér rózsává változott.  A Karitász védőszentje.  Szent Ferenc fiatalabb kortársa volt. Magyarországon született már életében szentként csodálták végtelenségig alázatos élete, a szegények és a betegek odaadó támogatása miatt. Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba, november 19-re, a temetése napjára.  1969-ben ünnepét visszatették november 17-re, halálának napjára.

Hunyadi Mátyás édesanyja  - Erzsébet asszony minden erejét megfeszítette, hogy fiát a trónra emelhesse.  Családja veszedelmén nem asszonysírással, hanem pénzzel és fegyveres erővel igyekezett segíteni.

Túrmezei Erzsébet: A harmadik

Valamit kérnek tőled
Megtenni nem kötelesség
Mást mond a jog, mást súg az ész
Valami mégis azt kívánja:
Nézd, tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!

Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad
Majd máskor, nyugtat az ész, s a jog józanságra int
De egy szelídebb hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!

Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg
Tán összetörte a szíved
Az ész is azt súgja, minek?
S a szelíd hang újra halkan kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne
és diktálhatna, vonhatna, vihetne,
Lehet elégnél hamar, esztelenség volna
De a szíved békességről dalolna,
S míg elveszítenéd, bizony megtalálnád életed!
Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet!

 

0 Hozzászólás

Erika

ERIKA (augusztus 31.)

"Névnapodra mondok száz jó kívánságot,

Legyen ez a napod szép, boldog és áldott

Kedves képed hű  szívemben ragyog,

Névnapodon veled együtt én is boldog vagyok!

 

Név jelentése:   Nagyra becsült

Név eredete:
Germán-latin eredetû, az Erik férfinév latinos nõi párja

Becenevek: Eri, Ercsi, Erácska, Rika, Erus, Erás, Rika

Név elemzése: Az Erika név nagy felelõsségtudattal és nagyszerû üzleti érzékkel rendelkezõ személyiség kialakulását támogatja, aki gyakorlatias gondolkodásának köszönhetõen szinte mindenben sikereket ér el, amihez nekilát.  Kellõ adottságai vannak ahhoz, hogy nagyszerû vezetõ váljék belõle. Ügyesen tudja koordinálni beosztottai munkáját és jól megért másokat. Könnyen elõfordulhat, hogy gyermekkorában vagy nagyon fiatalon kellett megtapasztalnia, hogy mit is jelent a felelõsség, vagy rá volt szorítva, hogy komoly döntéseket hozzon.

Feladatában a célok megvalósítása jelenik meg. Ez akkor lehet eredményes, ha nem önmagáért teszi. Gyakran kerül vezető pozícióba, és így a feladata főnökként küzdeni a cégért vagy egy ügyért. A harmóniát azonban a családért és az otthonért való küzdelemben élheti meg. Érezheti, hogy a család fárasztja és korlátozza. Ilyenkor hajlamos menekülni, akár a munkába, akár valamilyen hobbiba. Nehezen fogad el irányítást, de ha ez céljait segíti, elismeri a felsőbbség hatalmát, és képes alárendelődni. Ez igaz a párkapcsolatára is. Mindig közös célok kellenek, így képes elfogadni társát. Azt hiszi, mindig neki van igaza, és az ellenfelek, a konkurencia helyett vív, akik segítik. Csapdája az akarata és a szenvedélyei lehetnek. (forrás: net)

Híres Erikák

MAROZSÁN ERIKA- operaénekesnő

Marozsán Erika már 6 évesen zongorázni tanult. A Balettintézet, majd a Színművészeti Főiskola elvégzése után az Újszínház társulatához szerződött.

17 évesen debütált, a Béketárgyalás, avagy az évszázad csütörtökig tart című tévéjátékban. Több magyar és nemzetközi filmben tűnt fel.

ZOLTÁN ERIKA - énekesnő

Már 4 éves korában eldöntötte, hogy énekesnő akar lenni, és ettől semmi nem tántoríthatta el. Zongorázni tanult, és jazz-balett órákra járt. Az érettségi után éjszakai bárokban énekelt és táncolt. Első nagylemeze a Szerelemre születtem.

A sokat támadott, de népszerű énekesnő több mint 1.500.000 eladott hanghordozóval büszkélkedhet. 1994-ben felvette az Erika C. művésznevet, a Blue Pearl című lemezéhez, amit Londonban készítettek, és amivel Európában is hírnevet szerzett. Két évvel később saját kiadót alapított Joker Space néven.

0 Hozzászólás